Một số đổi mới cách dạy học sinh khối cấp 1

Nhà trường luôn cải cách và áp dụng các tư duy dạy học mới, sử dụng thành thục các trang thiết bị dạy học đang ứng dụng thực tế nhằm đạt chất lượng đào tạo và tạo sự say mê trong nghiên cứu cho các em. Thầy cô nhận dạy kèm học sinh cấp 1 các lớp sau: Gia sư dạy kèm lớp 1 Giáo viên dạy kèm lớp 2 Gia sư lớp 3 Gia sư lớp 4 Giáo viên dạy lớp 5 Các phương pháp giảng dạy tiêu biểu đang được triển khai trong nhà trường đạt hiệu quả cao: + Phương pháp lấy học sinh làm trung tâm: Chú trọng chăm sóc đến từng em học sinh, nắm được các điểm mạnh, điểm yếu của các em để có hướng giáo dục phù hợp. + Kĩ năng vấn đáp, giao tiếp: Luôn luôn gần gủi với học viên để biết được tâm lý, suy nghĩ, nguyện vọng của học sinh trong việc học trên trường cũng như việc học ở nhà. + Phương pháp phát huy tính tự giác, siêng năng nghiên cứu của học viên: nâng cao kĩ năng tự giác học, đưa ra những ý kiến trong cách lập luận về mọi bài tập khó và dễ. Liên...